INTERO Žamberk / špička ve svém oboru...

"Cílem je poskytovat komplexní služby tuzemským i zahraničním klientům v oblasti instalace nerezových technologických rozvodů a zařízení pro potravinářský či farmaceutický průmysl."
 

INTERO Vám už 26 let nabízí

Titan

svařování slitin titanu

Technologie

technologické potrubní rozvody

výroba atypických nerezových nádob

výroba a rekonstrukce tlakových nádob

technologické celky pro potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl

Profesionalitu

ruční svařování metodou TIG s použitím agregátů Migatronic

dokonalé formování svárů

další technologická zařízení z korozivzdorné oceli

orbitální svařování od ∅ 10mm

Služby

čistící stanice C.I.P.

vrtání diamantovými korunkami originální a osvědčené technologie firmy HILTI

dělení trubek na strojích George Fischer

defektoskopie: PT; VT, průmyslová endoskopie

Konsignační sklad

prodejní místo technických plynů MESSER

prodejní místo technických plynů Westfalen Gas

Logo Intero

...špička ve svém oboru

Bioveta

Aplikace nerezové oceli

CFT

Morávek

Škoda AUTO

Mladá Boleslav

MLÉKÁRNA Kunín

Martinov

EHRMANN

Stříbro

POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY

Sedlčany

Housle

technologie

OLMA

Olomouc

Silo

Vrbátky

FRULIKA

Kaplice

Svařování

technologie

Svařování

technologie

Chorvatsko

Dakovo, Osijek

PIVOVAR

STAROBRNO

Ohýbání

technologie-- a mnoho dalších --

Logo Intero

Systém řízení kvality, profesionální práce.

 

Logo Intero

Zeptejte se nás, rádi Vám odpovíme!

Kontaktní osoby

Jan Dostál
ředitel firmy +420 606 741 741
Ladislav Janecký
manager systému jakosti +420 602 755 239
Sklad materiálu
včetně prodeje technických plynů Messer +420 465 611 091
Dostálová Marie
ekonomický úsek +420 465 611 092
Logo Intero

Navštivte nás.

Kontakt

INTERO Žamberk, s.r.o.

 • Orlická kasárna 737
 • 564 01 Žamberk
   
 • +420 465 612 996
 • +420 465 613 191
 • intero@intero.cz
   
 • IČ: 62064533
 • DIČ: CZ62064533
   

Společnost INTERO Žamberk, s.r.o., která je provozovatelem tohoto webu, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními Českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i Evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Více informací najdete na stránce Podmínky ochrany osobních údajů.

 
Logo Intero

...špička ve svém oboru

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost INTERO Žamberk, s.r.o., která je provozovatelem tohoto webu, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními Českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i s Evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

INTERO Žamberk, s.r.o.
Orlická kasárna 737
564 01 Žamberk

IČ: 62064533, DIČ: CZ62064533

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: intero@intero.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících a jiných obchodních stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou a realizací prodeje obchodního zboží a dále s nabídkou a poskytováním našich služeb. V drtivé většině případů se jedná o základní kontaktní údaje typu jméno, příjmení, telefon a email. Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme komunikovat a tedy zajistit plnění našich služeb.

Právní předpisy a legislativa ČR nám také v určitých případech ukládají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví.

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Z důvodů přetrvávající profesní odpovědnosti zpracováváme a uchováváme osobní údaje zákazníků a třetích stran po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z obchodních případů, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle závazných právních předpisů.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Budete-li se chtít zeptat na cokoliv, co se týče našeho zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na intero@intero.cz.

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

Výjimku představují třetí osoby, které pro nás zajišťují externí dodavatelské, kooperační nebo softwarové služby (subdodavatelé) a dotčené orgány státní správy. Těmto entitám vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním potřebném rozsahu příkladově:

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Karusel SK 25A

Kontaktní osoby

Jan Dostál
ředitel firmy +420 606 741 741
Ladislav Janecký
manager systému jakosti +420 602 755 239
Sklad materiálu
včetně prodeje technických plynů Messer +420 465 611 091
Dostálová Marie
ekonomický úsek +420 465 611 092